A www.naxgepker.hu honlap általános használati feltételei

Használati feltételek

A NAX-GÉPKER KFT. tulajdonában levő naxgepker.hu domain alatt üzemeltetett, www.naxgepker.hu élérési című
honlap - továbbiakban: honlap - használatára kizárólag az alábbi általános használati feltételek alkalmazhatók, amely feltételeket a felhasználó a honlapra történő belépésével és a honlap megtekintésével elfogad.

A NAX-GÉPKER KFT. által legnagyobb gonddal összeállított, folyamatosan frissített és a  honlapon közzétett információk, képek, adatok a kínált áruskálát bemutató, nem kötelező érvényű tájékoztatások; és sem szerződéskötési ajánlatnak, sem  nyilvános szerződéskötési ajánlatnak nem minősülnek.
A NAX-GÉPKER KFT. fenntartja a jogot az esetleges hibás adatok kijavítására és ajánlattételeinek módosítására, saját részéről való bárminemű felelősségvállalás nélkül.
Tömeg, méret, kapacitás, teljesítmény, kiábrázolás és az ajánlattételekben lévő egyéb adatok csupán tájékoztató jellegűek, amelyek a valóságtól olyan mértékben térhetnek el, amely nincs kihatással az áru rendeltetésszerű használat melletti működőképességére.

A honlapon megjelenő esetleges hibás, pontatlan, hiányos információk felhasználásával kapcsolatban előállott esetleges károkért a NAX-GÉPKER KFT. felelősséget nem vállal.
 
 

Szerzői jog

A NAX-GÉPKER KFT. minden esetben betartja a szerzői jogokhoz kötődő jogszabályokat, más forrásból átvett
információkat, képeket, ábrákat, tartalmat stb. kizárólag a forrás tulajdonosonák előzetes írásos engedélyével tesz közzé.

A honlap oldalai az 1999. évi  LXXVI. szerzői jogról szóló törvény oltalma alatt állnak, amely törvény megsértése a szerzői, polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonja maga után.
A jogvédelem nem ismerése és/vagy figyelmen kívül hagyása nem mentesít a jogi következmények alól!

A honlapon található összes tartalom ( így megjelenés, szerkezet, szöveg, grafika, kép, fotó, adat, adatbázis stb.) a NAX-GÉPKER KFT. kizárólagos szellemi tulajdona, illetve a NAX-GÉPKER KFT. ezen tartalmak kizárólagosan feljogosított használója.
A NAX-GÉPKER KFT. előzetes írásos engedélye nélkül TILOS a honlap egészének vagy bármely tartalomnak másolása, sokszorosítása, feldolgozása, tükrözése, újra előállítása, adaptálása, más honlapba beépítése, nyilvános közzététele, számítógépen vagy bármilyen adathordozón tárolása, arhiválása, illetve kereskedelmi célú felhasználása!
A honlap látogatója a honlap egészét megtekintheti, tartalmának egyes részeit - kizárólag magán jellegű felhasználás céljából - kinyomtathatja. A kinyomtatott rész megváltoztatása és kereskedelmi célú felhasználása TILOS!

A honlap egészének vagy bármely tartalomnak nem megengedett, jogosulatlan felhasználása esetén
a NAX-GÉPKER KFT. kezdeményezheti a jogsértő büntetőjogi és/vagy polgári jogi felelősségre vonását.
 
 

Hivatkozás más honlapokra

A honlapon elhelyezett egyes hivatkozások, linkek más tartalomszolgáltatók honlapjaira mutatnak. Ezen honlapok tartalmáért a NAX-GÉPKER KFT. semminemű felelősséget sem vállal.
 
 

Copyright © 2005 NAX-GÉPKER KFT.
Minden jog fenntartva!


 
 
 
Főoldal